Bid Bulletin Board

01-Addenda

Documents

Toggle Title Date
pdf Addendum #1 20220429(UTC+02 00) (TA5069) ( pdf, 20 KB ) (15 downloads)
document Addendum #10 00300 Bid Schedule ( docx, 25 KB ) (3 downloads)
document Addendum #10 01025 New ( docx, 50 KB ) (3 downloads)
document Addendum #10 02830 ( doc, 76 KB )
document Addendum #10 02830 final ( doc, 88 KB )
document Addendum #10 13219 ( docx, 31 KB )
pdf Addendum #10 T7790 Published answers ( pdf, 198 KB ) (2 downloads)
pdf Addendum #10 T7790 Published answers REVISED ( pdf, 190 KB )
pdf Addendum #10 T7790 Published answers REV 2 ( pdf, 207 KB )
pdf Addendum #10 T7790 Published answers REV 3 ( pdf, 214 KB )
pdf Addendum #10 20220706(UTC+02 00) (TA5366) ( pdf, 26 KB ) (2 downloads)
document Addendum #2 00300 Bid Schedule(435945) ( docx, 21 KB ) (12 downloads)
document Addendum #2 13205(435991) ( doc, 111 KB ) (8 downloads)
document Addendum #2 Contractor Quals(435987) ( docx, 36 KB ) (9 downloads)
pdf Addendum #2 E 101(435986) ( pdf, 415 KB ) (13 downloads)
pdf Addendum #2 E 203(436315) ( pdf, 428 KB ) (7 downloads)
pdf Addendum #2 E 206(436016) ( pdf, 477 KB ) (7 downloads)
pdf Addendum #2 T7790 Published answers ( pdf, 88 KB ) (7 downloads)
pdf Addendum #2 20220516(UTC+02 00) (TA5129) ( pdf, 21 KB ) (9 downloads)
pdf Addendum #3 D 101 ADD2 ( pdf, 1.11 MB ) (8 downloads)
pdf Addendum #3 D 501 ADD2 ( pdf, 151 KB ) (5 downloads)
pdf Addendum #3 DB GST PS D 104 ( pdf, 388 KB ) (5 downloads)
pdf Addendum #3 DB GST PS D 107 ( pdf, 231 KB ) (5 downloads)
pdf Addendum #3 G 001 ADD2 ( pdf, 268 KB ) (5 downloads)
pdf Addendum #3 T7790 Published answers 05312022 ( pdf, 109 KB ) (7 downloads)
pdf Addendum #3 20220527(UTC 04 00) (TA5190) ( pdf, 19 KB ) (8 downloads)
pdf Addendum #4 20220601(UTC 04 00) (TA5212) ( pdf, 23 KB ) (8 downloads)
pdf Addendum #4 T7790 Published answers ( pdf, 115 KB ) (9 downloads)
document Addendum #5 16239(452128) ( doc, 64 KB ) (3 downloads)
pdf Addendum #5 A 302 HIGH SERVICE PUMP BUILDING WALL SECTIONS ( pdf, 246 KB ) (3 downloads)
pdf Addendum #5 CONTRACT 22413 ( pdf, 2.03 MB ) (4 downloads)
pdf Addendum #5 I 002 NETWORK ARCHITECTURE(453117) ( pdf, 686 KB ) (7 downloads)
document Addendum #5 Payment Bond for project specific construction 2018 ( docx, 28 KB ) (3 downloads)
document Addendum #5 Performance bond for project specific construction 2018 ( docx, 36 KB ) (3 downloads)
document Addendum #5 Section 16230 ( doc, 91 KB ) (3 downloads)
pdf Addendum #5 T7790 Published answers ( pdf, 134 KB ) (7 downloads)
pdf Addendum #5 20220610(UTC+02 00) (TA5254) ( pdf, 20 KB ) (8 downloads)
pdf Addendum #5 Revised T7790 Published answers ( pdf, 144 KB ) (7 downloads)
pdf Addendum #5 Revised 2 T7790 Published answers ( pdf, 146 KB ) (2 downloads)
pdf Addendum #6 20220615(UTC+02 00) (TA5285) ( pdf, 22 KB ) (6 downloads)
document Addendum #7 01025 New ( docx, 48 KB ) (5 downloads)
document Addendum #7 13205 ( doc, 113 KB ) (6 downloads)
document Addendum #7 13205 (2) ( doc, 113 KB ) (1 download)
pdf Addendum #7 C 102 ( pdf, 1.30 MB ) (1 download)
pdf Addendum #7 C 104 ( pdf, 1.78 MB ) (1 download)
pdf Addendum #7 D 101 ( pdf, 1.77 MB ) (1 download)
pdf Addendum #7 D 112 ( pdf, 419 KB ) (1 download)
pdf Addendum #7 D 113 ( pdf, 706 KB ) (1 download)
pdf Addendum #7 D 114 ( pdf, 1011 KB ) (1 download)
pdf Addendum #7 Revised T7790 Published answers ( pdf, 189 KB ) (1 download)
pdf Addendum #7 20220620(UTC+02 00) (TA5304) ( pdf, 22 KB ) (5 downloads)
pdf Addendum #7 T7790 Published answers ( pdf, 176 KB ) (7 downloads)
pdf Addendum #8 20220621(UTC+02 00) (TA5314) ( pdf, 21 KB ) (4 downloads)
document Addendum #9 16230 ( doc, 92 KB ) (2 downloads)
pdf Addendum #9 T7790 Published answers ( pdf, 194 KB ) (2 downloads)
pdf Addendum #9 20220630(UTC+02 00) (TA5353) ( pdf, 21 KB ) (2 downloads)
document Addnedum #7 00300 Bid Schedule ( docx, 24 KB ) (7 downloads)